Gradnja in obnova cest

Obnova in gradnja gozdnih cest, vlak, parcelnih dovozov,.....

 

Izkopi, planiranje

Izvajamo različne izkope (izkop temeljev, izkopi za greznice, vodovod, telekomunikacije...)

Izvajamo planiranje terenov (travniki, strojno urejanje okolice objektov).

 

Gradnja

Izgradnja obcestnih betonskih ali kamnitih podpornih ograj, ureditev odvodnavanja, vgradnja vodnih zbiralnikov, urejanje bankin,....

 

Prevozi 

Prepeljemo vam manjše ali večje količine razsutega tovora (pesek, lesna biomasa,...). Na razpolago imamo več vozil za prevoz tovora količin 2, 6, in 10m3.

Prevoz večjih gradbenih strojev, kmetijske mehanizacije,....