Projekt priključitve stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje, nadgradnja vodovodnega sistema in izgradnja ozemljitve.